«»   ,    ,   «».  1,6   ,   -.            .

3600 . .  150  

«», ,   . ,    — .  — 150 .

c

-

,

, /

-

- ""

!

. ""


,        .

      , «»     .   .

«» 700 .

      .   .

 — 702 .        — (30 ), (181 )   (25, 25  10 ). «. »,      — , 4 — , «».

Sheraton

  -

 --     Sheraton,  - .         .   «»   «- „“.    - ,      Sheraton  .- ;
-